Hugo Snabilie

Mensen een kans geven om te leren en te ontwikkelen; dat is al meer dan 40 jaar de grote passie in mijn professionele leven.


Neem contact met mij op

TELEPHONE: +31 (0)6-33628548
E-MAIL: hugo.snabilie@gmail.com

Mijn missie:

Mensen Verbinden aan Onderwijs en Maatschappij

Nieuwste blog post

Sociale Inclusie en Internationalisering

28 Augustus 2019

Beroepsonderwijs en –training blijft mij boeien, inclusief de internationale samenwerking daarin. Waar ik in het verleden vaak betrokken was als vertegenwoordiger van een onderwijsorganisatie, treedt ik nu vaak op als vertegenwoordiger van andere organisaties, zoals sociale ondernemingen of van een museum.

Als De Oude Keuken zijn we natuurlijk al tien jaar veel bezig met sociale inclusie, mensen met een geestelijke beperking of psychiatrische achtergrond door werkervaring en leertrajecten meer mogelijkheden bieden.

Sinds 2018 is De Oude Keuken ook internationaal bezig. Een Erasmus+ subsidie geeft de mogelijkheid bij soortgelijke organisaties in het buitenland kennis op te doen en te delen.

Dat sociale inclusie in heel Europa belangrijk is, blijkt uit het feit dat het Nederlandse agentschap Erasmus + van 23 tot 25 juni in Wageningen een internationaal contactseminar organiseerde met als titel “Social Inclusion and Diversity”. Ik nam deel als vertegenwoordiger van De Oude Keuken.

Eerder, in begin juni nam ik deel aan een bijeenkomst in San Sebastian van thematische teams van EfVET (www.efvet.org ), het Europese platform voor beroepsonderwijs, waarvan ik lid ben gebleven. Eén van de thematische teams is “Social Inclusion”, en met ongeveer de helft van het aantal teamleden, hebben wij ons gebogen over dit vraagstuk in relatie tot het middelbaar beroepsonderwijs.

Tenslotte ben ik na mijn PUM-missie (www.pum.nl) in december 2018 naar Tanzania in contact gebleven met Jobortunity (www.jobortunity.org) , ook een sociale onderneming en trainingsinstituut voor kansarme jongeren in Arusha. Ik ben toegetreden tot het Nederlandse bestuur en blijf actief als adviseur.

Ik ben blij dat de projectaanvraag “Inclusive Museums” bij Erasmus+ ook is goedgekeurd. Na het internationale seminar “Adult Education and Cultural Heritage” in november 2018 in Santiago de Compostella, ben ik namens Museum BroekerVeiling bezig geweest met de formulering en de aanvraag van een project om vrijwilligers in het culturele gebied via werk in musea, ook een stap in hun ontwikkeling te laten maken. Met musea in Finland en Polen, een instituut voor volwassenenonderwijs in Spanje en een organisatie voor behoud van cultureel erfgoed in België, gaan we, door bij elkaar uitgebreid in de keuken te kijken, ideeën ontwikkelen om dit zo goed mogelijk te organiseren, begeleiden etc.

Wat mij intrigeert is de combinatie van sociale inclusie en internationalisering. Het blijkt echt mogelijk te zijn om met goede aanvragen subsidie te krijgen voor internationale contacten, óók voor kleine sociale en culturele organisaties. Sociale inclusie door ontwikkeling en training gebeurt niet alleen in grote (onderwijs-)organisaties; juist ook in vele mooie sociale initiatieven. En Europa heeft daar oog voor en wil samenwerking op dit gebied ondersteunen.

Door op dit gebied bij verschillende organisaties actief te zijn, verbind ik partijen en kan van elkaar geleerd worden, lokaal, regionaal, nationaal en internationaal.

Bakkum, augustus 2019meer posts...